Måløy Maritime Group

A world leading maritime cluster

- Service with passion

About us

Måløy Maritime Group is a cluster of 17 companies that all operate in the maritime industry in Måløy, Norway. The cluster offers a complete range of services to the fleet, undertaking all relevant operations, available 24/7. Måløy Maritime Group as a unit, represents a complete industrial cluster, able to undertake all relevant operations in the maritime industry. The group as such has all necessary skills to be a complete supplier of all services needed for the fleet.

Read more about the companies by clicking on the logos below.

Why us?

Quality

Måløy Maritime Group guarantees quality and precision across the entire cluster.

Experience

Måløy Maritime Group has vast experience on maritime operations.

Range

Måløy Maritime Group offers a complete range of maritime services.

Availability

Måløy Maritime Group is available 24/7.

Work fields

Måløy Maritime Group as a unit, represents a complete industrial cluster, able to undertake all relevant operations. The group as such has all necessary skills to be a complete supplier of all services needed for the fleet.

Explore the cluster that all operate in the maritime industry in Måløy, Norway.

Venues 2019

Skipper’s Expo Aberdeen

17. - 18. of May 2019

Atlantic Fair Klaksvik

21. - 23. of May 2019

Aalborghallen

09. - 11. of October 2019

Join the team

MMG og HfO søkjer ein felles prosjektleder innan marknadsføring og kommunikasjon (100%) stilling.

Typiske oppgåver:

 • Arbeide med digital synleggjering/marknadsføring.
 • Produsere redaksjonelt innhald/artiklar for publisering i nasjonale og internasjonale media.
 • Produsere innhald i digitale kanalar som bidreg til auka synleggjering.
 • Utarbeide kommunikasjonsmateriell for bruk i presentasjonar og til merkevarebygging.
 • Vert og koordinator for fellesstander og messer, samt skape gode arenaer for dialog mellom ulike aktørar. 
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre marknadsaktivitetar.
 • Vere “på” i høve marknad og relevante målgrupper.
 

Personlege eigenskapar:

 • Du evner å sette deg inn i medlemsverksemdene sine produkt og tenester samt behov.
 • Du skriv godt, er god på visualisering og lagar innhald som engasjerer/er relevant. 
 • Du har gode relasjons- og kommunikasjonseigenskapar.
 • Er initiativrik. 
 • Du er kontaktsøkjande og nysgjerrig. 
 • Du er trygg på å halde presentasjonar og å jobbe mot media.

Stillinga vert delt 50/50 mellom MMG og HfO.

Hovudkontorstad: Måløy. Vi tilbyr gode reisemoglegheiter på internasjonal og nasjonal basis. 

Fordel med erfaring og bakgrunn frå kommunikasjon/marknadsarbeid, men dei personlege eigenskapane er dei viktigaste. Da begge medlemsbedriftene har eit internasjonalt fokus forutsetter vi at ein er god i engelsk munnleg og skriftleg. 

Søknadsfrist: 15. oktober. Søknad sendes til pjs@skipskompetanse.no.

Kontaktpersoner
Styreleiar i MMG: Per Jørgen Silden, tlf. 416 66 861
Dagleg leiar i Hub for Ocean: Stein Kvalsund, tlf. 976 98 785

Måløy Maritime Group (MMG) er ei klynge av maritime bedrifter i og rundt Måløy som saman marknadsfører sine tenester og produkt i nordsjøbassenget med deltaking på messer, kundebesøk, annonsering. Saman promoterer vi Måløy hamneområde og omegn som Nordsjøen sitt servicepunkt med 24/7 tilbod til alle typar fartøy. 

Hub For Ocean (HfO) er ein medlemsorganisasjon for aktørar i dei havbaserte næringane. I dag tel organisasjonen over 70 medlemmer som representerer heile verdikjeda knytt til dei havbaserte næringane. Viktige arbeidsområde er etablering av gode møteplassar, vere ein døropnar for medlemmane og arbeide aktivt med synleggjering av medlemmane. 

Contact

Måløy Maritime Group

Office address
Odd Fellow Gården
Gate 1, nr 234
N- 6700 Måløy

Contact person
Miriam Edler
Email: info@maloymaritime.no
Mobile: +47 99 39 15 99

Service point for the North Sea